Monday, August 30, 2010

Perkongsian TiTIAN 3

HATMIYYAH TARBIYAH

Sila rujuk surah Maryam : 71

Wahai da'ie yang Tabah,

Tarbiyyah yang bersifat Hatmiyyah merupakan suatu kemestian, tiada alternatif lain untuk mencapai kebangkitan umat dan terbangunnya Tamadun Islam kecuali melalui PROSES TARBIYAH.

Li Maza?

1- Manusia sentiasa terdedah kepada musuh-musuh yang ingin membinasakannya:
Rujuk: Al-A'raf : 16-17
Al-Anfal : 36
Yusuf : 53

2- Tarbiyah memberikan imuniti (mataanah) kepada mutarabbi dari segi maknawiyah (ruh & iman), Fikriyah (Pemikiran & Ideologi) serta Tanzhimiyah (Struktur Dakwah)

3- Tarbiyah juga mempersiapkan mutarabbi sebagai jazabiyah Al-Dakwah (magnet Dakwah) sebagai seorang yang memdapat tarbiyah biasanya disenangi, didekati, dirujuk dan diteladani oleh masyarakat.

Halaqah Muntijah

Pengurusan yang paling penting dalam jemaah adalah pengurusan usrah kerana ia merupakan batu-bata pertama dalam bangunan.Apabila pengurusan usrah baik, maka baik pulalah keadaan jemaah secara keseluruhan, demikian juga sebaliknya (DR ALI HALIM MAHMUD)

Semua ini bermula Dakwah Fardiyyah (DF)

Objektif:

1-Memahami peranan halaqah/ usrah dalam membentuk piramid dakwah kampus.

Sekiranya Daulah Islamiyah Tertegak nanti, adakah halaqah/usrah tidak diperlukan?

Kewujudan halaqah (Tarbiyah Islamiyah) TIDAK BOLEH BERAKHIR neskipun Daulah Islamiyah telah ditegakkan (SYEIKH MUSTAPA MASYHUR)

BARAMIJ USRAH:

1- Tilawah
2- Tazkirah*
3- Pengisian 1
4- Pengisian 2
5- Berita Dunia Islam
6- Perbincangan masalah*
7- Mutabaah Amal*
8- Kutipan Tabung Halaqah
9- Agenda akan datang

(Sekiranya Murabbi kesuntukan masa, usrah perlu dijalankan juga tetapi boleh menyentuh topik yang mempunyai tanda * sahaja)

PIRAMID DAKWAH KAMPUS:

1- Social : Berpindah orang yang berfikir kepada orang yang bedakwah
2- Operation
3- Conception
4- Intelligent

FORMULA 1:

Mad'u -----------------------> Muharrrik
Halaqah/usrah Muntijah

Halaqah/Usrah Munijah : Ianya melalui proses tarbiyah secara dinamik dan produktif dalam mencapai tujuan.

FORMULA 2:

Halaqah/usrah = Dinamik + Produktif
(Prosese) (Tujuan)

Dinamik : Proses berlangsungnya halaqah secara seronok dan tidak menjemukan
Produktif : Berjaya mencapai tujuan halaqah iaitu tercapai muwasofat tarbiyah

FORMULA 3:

Input -------------> Proses-----------------> Output

Input merangkumi manhaj, super murabbi, mutarabbi berpotensi
Proses yang dinamik
Produktif untuk mencapai tujuan halaqah

Ciri-ciri Usrah Penggerak:

Mestilah mempunyai:

1- Spiritual
2- Intelektual
3- Amal Islami

Spiritual merangkumi Al-Akidah Al-Imaniyah
Al-A'laqah Al-Qalbiyah wa Al-Ukhawiyah
Al-Ma'nawiyah wa Al-Khuluqiyah

Intelektual pula merangkumi Al-Ilmaniyah

Amal Islami pula Al-Harakiyah
Al-Jihadiyah
Al-Jundiyyah


(NUR'z: Alhamdulillah, inilah pengisian yang dapat ana perolehi sepanjang program TiTIAN yang lepas..Sekiranya mempunyai persolan, boleh ajukan soalan..Maaf dengan ketidaksempurnaan perkongsian ini..Ini adalah memgikut nota yang ana salin sendiri memandangkan slide tidak disediakan untuk peserta)

No comments:

Post a Comment