Wednesday, March 30, 2011

Dakwah & Tenang
Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Kalau dilihat secara sepintas lalu, tajuk di atas nampaknya agak kontradiktif :


“Dakwah dan Tenang”


Bolehkah kedua-dua perkara itu bertemu pada diri seseorang ? Sejarah dakwah sejak zaman para Nabi adalah sejarah :


 1. Perjuangan.
 2. Pengorbanan.
 3. Tentangan.
 4. Ujian.
 5. Kesulitan.
 6. Penderitaan.


Tidak kurang juga Rasulullah saw yang mendapat berbagai `hadiah’ dari orang-orang kafir Quraisy akibat baginda begitu aktif melancarkan dakwah dimulai dari kata-kata yang menyakitkan dan menghina sehingga ke peringkat ancaman pembunuhan. Itulah yang digambarkan oleh Allah swt dalam ayatNya :


“Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (QS Al-Anfaal : 30)


Dakwah di masa kini pun tidak akan terlepas dari perkara-perkara yang mengganggu suasana tenang tersebut. Ini adalah kerana memang sudah menjadi sunnatullah bahwa :


 • Seruan kebenaran akan mendapat tentangan dari pencinta kejahatan.
 • Ajaran keadilan akan mendapat gempuran dari pembela kezaliman.
 • Seruan untuk mentauhidkan Allah akan mendapat halangan dari agen-agen kemusyrikan.


Lebih-lebih lagi apabila dakwah yang dilantunkan itu adalah dakwah yang bersifat :


 • Komprehensif.
 • Holistik.
 • Integral.
 • Universal.


Di mana dakwah itu bercita-cita untuk membuat satu rombakan total dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Imam Hasan Al-Banna mengingatkan para pekerja dakwah dengan kata-katanya :


“Wahai saudaraku, aku ingin berterus terang kepada kamu. Sesungguhnya dakwah kamu masih belum diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan saat mereka mengetahuinya dan memahami tujuan-tujuannya serta sasaran-sasarannya, maka kamu akan mendapatkan dari mereka permusuhan yang keras. Kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Berbagai rintangan akan menghalang kamu. Dan hanya di saat itulah sebenarnya kamu baru mulai menjejak jalan para juru dakwah.”


Rasa tenang dalam berdakwah sesungguhnya bukan diukur oleh apa yang diterima dan dihadapi oleh seorang pendakwah tetapi ianya ditentukan pada bagaimana seorang pendakwah itu bertindak balas dan berinteraksi dengan segala perkara yang membuatnya tidak tenang itu. Jadi merasa tenang dalam dakwah adalah kemampuan menikmati segala penderitaan akibat dirinya terlibat dalam dakwah itu. Oleh kerana itu para salafus-soleh benar-benar memahami satu ungkapan yang masyhur iaitu :


`Menikmati kepenatan dan kesulitan dakwah’


Oleh yang demikian, merasa tenang dalam dakwah adalah suatu kemestian. Bagaimana seorang pendakwah akan bertahan dalam waktu yang lama secara istiqamah dalam dakwah tanpa merasakan ketenangan di dalamnya? Bagaimana dalam segala kesulitan, kepenatan, pengorbanan dan penderitaan itu, seorang pendakwah mampu merasa nikmat dan secara berterusan tanpa henti (hingga ajal menjemput) untuk terus berdakwah? Ada dua faktor besar yang dapat mewujudkan perkara ini iaitu faktor dalaman dan faktor luaran :


A. FAKTOR DALAMAN

Ibarat menyantap suatu hidangan, selazat manapun makanan yang disajikan tidak akan dirasakan nikmat oleh orang yang :


 • Sudah kekenyangan.
 • Sedang sakit.
 • Sedang mengantuk yang amat sangat.


Begitu juga sebaliknya, walau sederhana apapun makanan yang disediakan, akan terasa nikmat apabila yang menyantapnya adalah orang-orang yang sihat dan lapar pula. Dalam kaitan dengan dakwah, mesti ada ‘selera’ khusus yang muncul dari dalam jiwa pendakwah sendiri agar dirinya boleh menikmati segala kepenatan dakwah. Selera itu bukan muncul dengan sendirinya melainkan mesti dikelolakan dan diolah. Untuk mengolah selera itu, paling tidak, diperlukan bahan-bahan berikut :


1. IKHLAS

Ikhlas adalah daya pendorong yang paling kuat untuk seseorang mampu menikmati segala kesulitan dakwah kerana orang yang ikhlas akan terus meluncur dalam dakwahnya walauapapun yang berlaku. Semangatnya tidak akan melonjak dengan tiba-tiba gara-gara dipuji dan dalam masa yang sama tidak akan surut secara mendadak kerana tidak mendapatkan pujian atau mendapat celaan. Segala penderitaan yang dia rasakan adalah kecil belaka dibandingkan dengan :


 • Besarnya keagungan Allah.
 • Luasnya rahmat Allah.
 • Indahnya pahala dariNya.


Itulah yang membuatkan manusia seperti Abu Zar Al-Ghifari mempunyai tenaga yang begitu besar untuk berjalan kaki sendirian dari kota Madinah ke Tabuk bagi menyusul rombongan Rasulullah saw, padahal bagi orang-orang munafik, mereka merasakan jarak tersebut sangat jauh. Apakah yang membezakan di antara keduanya? Tidak ada yang lain melainkan ikhlas.


2. MEMAHAMI TUJUAN DAKWAH

Memahami tujuan dakwah adalah penting untuk mempertahankan stamina dakwah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tujuan yang jelas akan membantu seseorang untuk bekerja dengan langkah-langkah yang jelas dan pasti. Gerakan dakwah yang tidak diiringi dengan tujuan yang jelas akan terjebak dengan isu-isu atau fenomena-fenomena yang bersifat sementara di mana :


 1. Gaya gerakannya lebih berciri reaktif dan bukan proaktif.
 2. Aktivitinya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh semata-mata situasi dan keadaan sekeliling yang berkembang.


Tujuan tertinggi dakwah adalah mencari keredhaan Allah manakala kesempurnaan keredhaan Allah akan terwujud dengan tegaknya sistem Allah yakni Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam rangka untuk mewujudkan semua itu, dakwah mesti mempunyai sasaran-sasaran yang jelas iaitu membentuk peribadi Muslim, membentuk keluarga Islam, mewujudkan masyarakat Islam dan sebagainya.


3. MEMAHAMI TABIAT JALAN DAKWAH

Jalan dakwah adalah jalan yang panjang. Usianya tidak dapat diukur oleh umur seseorang atau umur sebuah generasi. Bukan sahaja panjang, jalan dakwah juga sarat dengan perkara-perkara yang dapat mengganggu ketenangan berupa :


 • Cemuhan.
 • Ejekan.
 • Tekanan.
 • Gangguan psikologi dan fizikal.
 • Risiko pembunuhan.


Ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad saw dan ianya perlu disedari oleh setiap pendakwah agar tidak berlaku kejutan ketika ia menghadapinya dalam realiti dakwah. Perintah dakwah secara terang-terangan kepada Rasulullah saw disampaikan oleh Allah swt melalui ayat :


“Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.” (QS As Syu’ara’ : 214)


Dalam surah yang sama pada ayat sebelumnya, Allah swt menceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa as semenjak diutus menjadi nabi, hijrah bersama kaumnya, diselamatkan dari Fir’aun, dan ditenggelamkannya Fir’aun. Kisah itu mencakupi seluruh fasa perjuangan yang dilalui oleh Nabi Musa as. Begitu juga dalam surah yang sama, Allah swt merakamkan sikap pembangkangan umat Nabi Nuh, kaum `Ad, kaum Tsamud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Luth dan Ashhabul-Aikah. Salah satu hikmahnya adalah agar Rasulullah saw dan para sahabatnya menyedari apa yang akan mereka hadapi dan perolehi ketika mereka melancarkan dakwah. Dari awal lagi mereka mempunyai `bashirah’ (penelitian yang jelas) tentang apa yang mesti mereka lakukan.


4. SABAR

Seseorang dikatakan sabar jika ia mampu bertahan dan tidak tunduk pada emosi sejak pertama kali mendapat ujian. Maka, untuk membangun daya tahan seperti itu, ketiga-tiga sifat di atas secara mutlaknya diperlukan.


 1. Orang yang tidak ikhlas misalnya, sukar untuk bersabar dalam menanggung segala derita akibat dakwah.
 2. Orang yang tidak memahami tujuan dakwah akan sentiasa terpengaruh atau terpesona dengan tarikan-tarikan sementara yang akan merencatkan perjalanannya menuju keredhaan Allah swt.
 3. Orang yang tidak melihat jalan dakwah sebagai jalan yang panjang, ia akan sentiasa menuntut untuk dapat merasakan buah atau hasil kerjanya sebelum ia mati dan akibatnya banyak cara-cara yang tidak berakhlak yang ditempuhinya.


B. FAKTOR LUARAN

Tidak ada yang membatasi manusia selain dari keterbatasan itu sendiri. Betapapun seseorang itu memiliki kekuatan dalaman, namun bukan bererti pertahanannya mustahil dapat ditembusi. Syaitan akan terus berjuang untuk mempengaruhi orang itu agar menjadi pengikutnya dengan segala cara. Orang yang ikhlas dan bersih hatinya dalam berdakwah mungkin tidak berubah menjadi orang yang penuh dengki namun syaitan memasang jeratan yang lain misalnya berupa sikap mendewa-dewakan individu dan masih banyak lagi ranjau-ranjau yang dipasang oleh syaitan untuk menghalang perjalanan dakwah seseorang. Oleh kerana itu, tenaga dalaman akan menjadi sempurna apabila didukung oleh kekuatan luaran. Dukungan luaran sangat diperlukan dari pihak-pihak berikut :


1. KELUARGA

Keluarga adalah benteng terdekat seorang pendakwah. Segala riak gelombang yang berlaku di dalamnya akan memberi pengaruh (sedikit sebanyak) terhadap gerak langkah pendakwah. Dukungan penuh keluarga akan meningkatkan kekuatan kerohanian pendakwah dan menjaga keikhlasan serta kesabarannya. Di sinilah perlunya menyamakan visi dan persepsi tentang dakwah dalam keluarga. Adalah sesuatu yang ironik apabila penumbang dakwah itu ada di dalam rumah pendakwah. Betapa indahnya peranan vang dimainkan oleh Khadijah kepada suaminya, pendakwah teladan sepanjang masa iaitu Rasulullah saw apabila beliau menghiburkan hati baginda dengan kata-kata:


“Jangan berkecil hati wahai kekanda. Allah tidak akan membiarkan kekanda kerana kekanda orang yang suka membantu orang yang mendapat kesulitan dan menolong orang yang tidak berharta.”


Namun, tentu sahaja keluarga yang akan mendukung dakwah adalah keluarga yang mendapat pembinaan dan penempaan dari pendakwah tersebut. Pendakwah yang hanya sibuk mengurus orang lain dan melupakan dakwah di dalam keluarganya sendiri, tidak mustahil akan mendapat tentangan terhadap dakwahnya dari dalam rumahnya sendiri.


2. TEMAN SEPERJUANGAN

Allah swt berfirman :


“Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan siang hari.” (QS Al-Kahfi : 28)


Ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar namun, perintah itu tidak berdiri sendiri melainkan ada perintah lain yang mendampingi perintah bersabar itu, iaitu‘ma’iyyah’(kebersamaan) dengan orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa suasana yang melingkungi seorang pendakwah boleh membantu untuk mendukung daya tahan dirinya. Tentu sahaja bukan hanya `back up’ dari segi kesedaran ruh dan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang pendakwah dari saudara-saudara seperjuangannya malah pada masa-masa tertentu diperlukan juga dukungan material.


3. JAMAAH

Bergabung di dalam jamaah adalah ibadah namun lebih dari itu penggabungan kepada jamaah merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri dari syaitan sebagaimana mafhum sebuah sabda Rasulullah saw :


“Syaitan sangat dekat dengan orang yang menyendiri. Kepada orang yang berdua lebih jauh. Dan kepada orang yang bertiga lebih jauh lagi.”


Dalam kaitan dengan menjaga stamina para pendakwah, jamaah memainkan peranan yang strategik di mana dukungan dari segi kesedaran ruh, fikrah bahkan perhatian terhadap masalah-masalah harian dan urusan domestik keluarga adalah perkara yang dapat diperolehi oleh para pendakwah dalam jamaah. Di sinilah pentingnya sikap keterbukaan kepada pendakwah dan sikap keterbukaan itu sesungguhnya berkadar lurus dengan rasa kepercayaan dan sekaligus rasa kepemilikan terhadap jamaah itu sendiri.


Ya Allah, kekalkanlah perasaan tenang di dalam hati kami meskipun kami berhadapan dengan berbagai cabaran dan dugaan di jalanMu di luar sana. Kurniakanlah keikhlasan dan kesabaran dalam hati kami kerana sesungguhnya tabiat jalan dakwah adalah panjang dan penuh dengan tarikan, onak dan duri supaya kami dapat istiqamah di jalan ini sehingga kami bertemuMu dalam keadaan ridha dan meridhai.


Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS
No comments:

Post a Comment